• Môžete prihlásiť svoje deti už ako 2.5 ročné
 • Môžete požiadať o REKREAČNÝ POUKAZ na letný tábor Twinkle
 • Každá trieda z troch má zahraničného učiteľa
 • Vzdelávame naše deti podľa Iscd 0, Britským kurikulom ako aj našim SpeakAndLearn kurikulom

Školské poplatky


V poplatku za dennú starostlivosť je zahrnuté:

 • Anglický zahraničný učitelia
 • Hygienické potreby
 • Ovocie a zelenina počas celého dňa
 • Oslava narodenín resp. darček
 • Zvyčajné mesačné aktivity ako- jazda na poníkovi, divadielko, Daphne edukačné prednášky
 • Španielsky jazyk dva krát do týždňa
 • Tanečný krúžok
 • Raz do mesiaca máme modelársky krúžok
 • Pohybové aktivity
 • Twinkle nová záhradka
 • Crazy maľovanie


Platené aktivity:

 • korčulovanie a lyžovanie s Happy Kids
 • celoročné plávanie - Plavecká akadémia blízko Twinkle
 • gymnastika
 • v prípade väčšieho záujmu tenisový krúžok

Poplatky:

  100 eur nenávratný vstupný poplatok pri podpise poplatku

Program cena
Jasličky 349 € / mesačne
Škôlka 329 € / mesačne
Predškoláci 329 € / mesačne
celodenná strava 3,7 € / denne
Letný tábor - týždeň 79 € / týždenne


Prihláška

Vaše meno

e-mail

Prosím, napíšte Vašu správu

Vaša správa bola poslaná !