Náš program a kurikulum Predškoláci

Twinkle učiteľky v predškolskej triede zabezpečujú deťom všetky potrebné vedomosti, ktoré potrebujú pre vstup na anglické školy. Náš program zahrňa veľa aktivít, skúmania, tvorenia. Zameriavame sa tiež na schopnosť komunikovať a vyjadriť svoje potreby a názory u detí. Každé správanie u detí vedieme k tomu, aby si deti osvojovali dobré stránky ich správania a posilnujeme ich rôznymi hrami. Deti si osvojujú všetky potrebné znalosti, ktoré sa preberajú v ich veku na zahraničných školách K1. Okrem toho s deťmi tancujeme - Dance Club, učíme ich tretí jazyk - španielsky jazyk dva krát za týždeň, a máme pre nich i pohybové hry a množstvo zábavných aktivít.

Hlavných 5 bodov programu

  • Komunikovať a vyjadrovať svoje potreby a názory pred druhými deťmi v našom: Show and Tell
  • Utvárať základné vedomosti prostredníctvom hry a aktivít s British kurikulom
  • Viesť deti k tomu aby sa vedeli s druhými deťmi deliť o svoje hračky, veci v našom programe: Sharing time
  • Vedieme deti k obľubeniu si pohybu. Pri škôlke máme celoročný bazén, ktorý navštevujeme. Na našom tretom ihrisku máme tiež pohybové hry
  • Pripravujeme deti na anglické základné školy
  • Rozvíjame u detí vzťah k iným jazykom a máme na škôlke kurzy španielskeho jazyka v cene školného
Základné znaky programu pre predškolákov zamerané na prípravu pre elementárne školy

Prírodné vedy- deti si osvojujú s našou Britiskou metodikou základné poznatky okolitého sveta a rozširujeme ich poznatky zábavnym spôsobom
Matematika- pripravujeme deti v základných potrebných znalostiach pre prvý ročník základných anglických škôl
Anglický jazyk - tento program sa zameriava na rozvíjanie čítania, písania a rozprávania aby dieťa zvládlo základy potrebné pre prvý ročník základných škôl
Španielsky jazyk - aby sme rozvíjali u detí trilinguálnosť, zapojili sme do nášho programu španielsky jazyk
Výtvarná a umelecká výchova - deti sa všetky aktivity osvojujú cez vyrábanie, kreatívnosť a kresbu.
Pohybová výchova - aby si deti oblúbili pohyb už od malička, máme zaradené tancovanie ako i pohybovú výchovu

Príklad týždenného tematického celku: Electricity

deň "Circle time" aktivity
pondelok elektrické spotrebiče okolo nás,ich použitie, vieme sa bez nich zaobísť? Brainstorming Smart board, pracovné zošity, 3D malovanie svetla, kartové hry
utorok statická elektrina a experiment s balónmi, utierkami pracovné zošity, ranná rozcvička, hra s písmenami a bingo hra, Španielsky jazyk
streda hrom a následný blesk- príčina a aké je nebezpečie bleskov Smart board, Dentaalarm-učíme sa správne umývanie zúbkov, prekážkový beh, veľke podlahové puzzle
štvrtok Solárna a veterná energia ako alternatíva pre elektrinu Kde môžeme takúto elektrinu vyrábať, hra, špongové malovanie- Crazy maľovanie, tanečný krúžok
Friday opakovanie všetkých znalostí ohľadne elektriny Smart board, hry s loptou vonku, pexeso, Španielsky jazyk


Denný režim

čas aktivity
7:15 - 8:30 Aktivity vedené učiteľkami. Deti sa hrajú individuálne alebo v malých skupinkách, kým všetky deti neprišli do škôlky.
8:30 - 9:00 raňajky
9:00 - 9.45 Circle Time - Ranné aktivity a spoločné aktivity: Učiteľky vedú spoločné ranné pravidelné aktivity podla týždenných tém British Curricula a ISCD 0
9.45 - 10.45 Vonkajšie aktivity
10:45 - 11.15 Math, English, ISCD 0 worksheets
11:15 - 11:45 Lunch time
11:45 - 12:00 brushing teeth, free reading time,letter game before brushing teeth
12:00 - 14:15 Odpočinok a stíšenie: deti spia, resp. oddychujú do 13.00 hod. Potom si môžu vybrať z množstva tichých aktivít. Napr. skladačiek, kreslenie, čítanie kníh, skladanie puzzle.
14:15 - 14:30 Olovrant
14:30 - 15:30 Spoločné poobedňajšie aktivity, krúžky, Circle time
15:30 - 17:00 Deti sa hrajú na ihrisku