Náš program a kurikulum

Program - Preškoláci

Predškoláci 4,5-6 roční

Ked’sú už deti zrelé na školu, Twinkle učiteľky im zabezpečujú všetky potrebné vedomosti, ktoré potrebujú pre úspešné zvládnutie učiva v prvom ročníku na medzinárodnej škole. Náš program zahrňa veľa skúmania, tvorenia a schopnosť komunikovať a vyjadriť svoje potreby a názory. Deti sa učia čítať, počítať, pretože na medzinárodných školách sa vyžaduje určitý zvládnutia anglickej abecedy a základov čítania. Okrem toho s deťmi tancujeme (írske tance), krestlíme a učíme ich k základnym vedomostiam o prvej pomoci v’daka našej súkromnej zdravotníčke.

Hlavných 5 bodov programu

 • Komunikovať a vyjadrovať svoje potreby a názory pred druhými deťmi
 • Utvárať základné vedomosti prostredníctvom hry a divadielka
 • Vytváranie nových priateľstiev s deťmi odlišných národností
 • Čo máme jesť a robiť, aby sme ostali dlho zdraví
 • Rozvíjame kreativitu a talenty Vašich detí
Základné znaky programu pre predškolákov

Individuálny prístup v malých skupinkách
Výlety ktoré sa viažu na preberanú tému
Súhrnné výstupy detí a ich prezentácia dosiahnutých zručností rodičom
Priebežné ukazovanie preberaných tém na nástenke pre rodičov
Každodenné informovanie rodiča o jeho dieťati
Príprava na prijímacie pohovory na medzinárodné školy

Príklad týždenného tematického celku: Electricity

deň Circle time aktivity
Monday Electric appliances around us, the use of them, could we live without? Brainstorming Smart board, Worksheet and activity page, 3D lightning painting, card games, room décor project
Tuesday Static electricity and experiment with hair, balloons, tissues Activity pages, Yoga and stretching exercises, Alphabet fishing and bingo games, Flute lesson
Wednesday Lightening- the cause and danger Smart board, Worksheets, Dentaalarm correct teeth brushing visit, Over and out obstacle course, group puzzle completing, Biblical lesson
Thursday Solar and wind energy as an alternative to electricity Activity page and a coloring page, Hop and scotch practice and game, Sponge stencil painting, Irish dance lesson
Friday Recap of all information we learned about the electricity topic Smart board, worksheets, Outdoor ball games, Slovak music lesson, pexeso games, Art lesson

Facts:

 • Electricity is being used in our everyday life as it powers the lights, TV, microwave, computer, chargers, fridge, radio, hair drier and so much more
 • There are positive and negative charges, opposite charges attract each other and the same ones repel
 • When an electric charge builds up on the surface of an object it creates static electricity, this is when you experience a small shock
 • We cannot ever put our fingers or any object into the power point as it would lead into an burn and injury
 • Electricity plays role in the way our hearts beat-muscle cells in the heart are contracted by electricity going through the heart (you can see this in hospital where the screen shows regular spikes as heart beats
 • Lightning is a discharge of electricity in the atmosphere, they reach 30 000 Celsius degree
 • The gravity brings them down and they hit the closest high points or charged objects that’s why the building have lightning rods
 • An alternative to create electricity is called solar energy which is obtained from sunlight or wind energy generated in windmills


Denný režim

čas aktivity
7:15 - 8:30 Aktivity vedené učiteľkami. Deti sa hrajú individuálne alebo v malých skupinkách, kým všetky deti neprišli do škôlky.
8:30 - 9:00 raňajky
9:00 - 9:30 Bábkové divadielko - kreslíme si, čo sme sa dozvedeli počas bábkového divadielka
9:30 - 10:00 Ranné aktivity a spoločné aktivity: Učiteľky vedú spoločné ranné pravidelné aktivity, kalendár, delenie sa, diskusia o plánovaných, prípadne minulých aktivitách.
10:00 - 10:30 Doobedňajšia výučby - učíme sa piesne, o veciach okolo nás, prírodovedu, písanie, výslovnosť (spelling),čítanie.
10:30 - 10:45 desiata
10:45 - 11:30 Vonkajšie aktivity orientované na tému, ktorá sa práve preberá - sme malí farmári, detektíví, triediči, zberači, výskumníci, ...
11:30 - 12:00 Obed - deti si umývajú ruky a pomáhajú prestierať stoly
12:15 - 12:30 Spoločný čas - učitelia nahlas čítajú počas toho, ako sa deti chystajú na spánok resp. oddych (platí pre tie deti, ktoré už nespávajú)
12:30 - 14:15 Odpočinok a stíšenie: deti spia, resp. oddychujú. Ako sa postupne budia, môžu si vybrať z množstva tichých aktivít. Napr. skladačiek, kreslenie, modelovanie, čítanie kníh, skladanie puzzle.
14:15 - 14:30 Olovrant
14:30 - 15:30 Spoločné vonkajšie poobedňajšie aktivity k tématike.
15:30 - 17:00 Deti si vyberajú z množstva vonkajších aktivít, alebo majú krúžky