O nás

Naše začiatky

Twinkle English Kindergarten začala spoločnosťou SpeakAndLearn s.r.o.
Na začiatku sme ako prvá jazyková spoločnosť začala metodiku pre deti, ktorá bola vyučovaná síce lektorkou ale deti opakovali slová po native speakerovi. Tak sa docielilo správne osvojovanie anglického jazyka. Preto sme sa začali zaoberať pokrytím čo najviac škôlok s touto metodikou a v roku 2012 som školila učitelky pre 15 škôlok v Bratislave a v Trnave ako i učitelky pre základné školy ako bola napr. Zš Matky Alexie. V nasledujúcich rokoch sme učili okolo 1500 detí a to bol počiatok a uplatnenia tejto metodiky i v našej škôlke Twinkle. Sme tu pre Vás už 10 rokov.

Zriaďovateľka a riaditeľka:

Mgr. Zuzana Gríková

Education:

 • dve stredne školy s maturitou - pedagogická a techonologicko-chemická
 • Anglická jazyková spoločnosť vo Wimbledon school of London so záverečnou skúškou FCE
 • Advanced Certificate
 • Štátna jazyková škola C2
 • Štátna jazyková škola- translator C1
 • Štátna jazyková škola- interpretor C1
 • Magisterské štúdium - Andragogika - vzdelávanie dospelých
 • Experience:

 • 6 rokov školenia učitelov pre anglické kurzy na materských škôlkach a základných školách
 • viac ako 20 rokov praxe s detmi vo výchovno-vzdelávacom procese
 • 10 rokov vedie Twinkle a vzdeláva deti podľa Britského kurikula

 • Učitelia

  Staff image
  Miss Zuzka
  - učiteľka v predškolskej triede
  riaditeľka ako i zriadovateľka Twinkle pracuje v triede predškolákov ako koordinátor vzdelávania / iscd 0 a Britské kurikulum/
  Staff image
  Pán učiteľ Mulham- pomocný učiteľ/učiteľ
  je velmi oblúbený pán učiteľ, ktorý je aj náhradným učiteľom pre triedu škôlkarov
  Staff image
  pani učiteľka Katka
  - učitelka pre predškôlkarov
  Študovala anglický jazyk a predškolskú výchovu. Pracuje pre Twinkle už 2 roky
  Staff image
  pani učiteľka Filipa
  - pani učitelka pracuje v triede škôlkarov a predškolákov
  . Pani učiteľka Filipa pracovala na škôlkach v zahraničí ako i na Slovenskej škôlke. Na Twinkle učí naše deti už štvrtý rok a je veľmi obľúbenou pani učiteľkou medzi deťmi