Náš program a kurikulum

Program - Škôlkári

Škôlkári 3,5-4,5 roční

Deti v tomto veku získavajú čoraz viac sebadôvery a chcú veľa vedieť o okolitom svete. Naša škôlka sa túto zvedavosť u detí snaží podchytiť a preto sú všetky aktivity hlavne založené na zážitkovom učení. Aktivity tvoríme tak, aby sa deti naučili sami postupne vyriešiť jednotlivé problémy a zaujať k nim správne stanovisko a aby mali radosť z poznávania. Vďaka našim aktivitám získavajú deti seba-obslužné zručnosti. Vyváženosť medzi aktívnou časťou dňa a pokojnejšou sa snažíme dosiahnuť aktivitami ako tancovaním írskych tancov, skákaním a behaním na našom malom či veľkom ihrisku umiestneným priamo v areáli škôlky a na druhej strane oddychovými a upokojujúcimi metódami počas oddychovej fázy dieťaťa.

Hlavných 5 bodov programu

 • Rozvíjanie matematických schopností
 • Rozšírenie faktov o prírode okolo nás.
 • Tématické rozdelenie učiva, ktoré preberáme každý týždeň
 • Čo máme jesť a robiť, aby sme ostali dlho zdraví
 • Rozvíjame kreativitu a talenty Vašich detíPríklad týždenného tematického celku: CARNIVALS

deň Circle time aktivity
Monday What is carnival? Have you been at the carnival before? What mask did you have? Activities: show & tell, sharing day,clay lesson, Panda story, carnival decorating of our class, learning a new song- The more we get together, new letter-letter W
Tuesday Why do people have masks at the carnival? What mask would you like to have and why? flute lesson, tracing sheet- letter W, making of mask-part 1 (cutting the mask).
Wednesday Do you know where is the biggest carnival every year? Are carnivals in every country? biblical lesson, making of a mask-part 2 (decorating of the mask), worksheet- guess the object from the shadow.
Thursday Why do we have carnivals at this time? What do we celebrate? irish dancing lesson, tracing sheet- animal moves, indoor exercising-throwing and catching a ball, colouring sheet-letter W.
Friday repeating all the themes we were talking about smart board, english lesson, slovak song lesson, crazy art lesson

We are going to learn:

 • that carnival is very funny and people are wearing masks
 • that we can make the masks,not only buy them
 • that carnivals are all over the world
 • that the biggest carnival is every year in Rio de Janeiro
 • that the wearing of mask is a tradition
 • that masks are colourful

Song:

The more we get together

The more we get together,

together,together,

the more we get together,

the happier we'll be.


Cause your friends are my friends

and my friends are your friends,

the more we get together,

the happier we'll be.


Denný režim

čas aktivity
7:15 - 8:30 Aktivity vedené učiteľkami. Deti sa hrajú individuálne alebo v malých skupinkách, kým všetky deti neprišli do škôlky.
8:30 - 9:00 raňajky
9:00 - 9:30 Bábkové divadielko - kreslíme si, čo sme sa dozvedeli počas bábkového divadielka
9:30 - 10:00 Ranné aktivity a spoločné aktivity: Učiteľky vedú spoločné ranné pravidelné aktivity, kalendár, delenie sa, diskusia o plánovaných, prípadne minulých aktivitách.
10:00 - 10:30 Doobedňajšia výučby - učíme sa piesne, o veciach okolo nás, prírodovedu, písanie, výslovnosť (spelling),čítanie.
10:30 - 10:45 desiata
10:45 - 11:30 Vonkajšie aktivity orientované na tému, ktorá sa práve preberá - sme malí farmári, detektíví, triediči, zberači, výskumníci, ...
11:30 - 12:00 Obed - deti si umývajú ruky a pomáhajú prestierať stoly
12:15 - 12:30 Spoločný čas - učitelia nahlas čítajú počas toho, ako sa deti chystajú na spánok resp. oddych (platí pre tie deti, ktoré už nespávajú)
12:30 - 14:15 Odpočinok a stíšenie: deti spia, resp. oddychujú. Ako sa postupne budia, môžu si vybrať z množstva tichých aktivít. Napr. skladačiek, kreslenie, modelovanie, čítanie kníh, skladanie puzzle.
14:15 - 14:30 Olovrant
14:30 - 15:30 Spoločné vonkajšie poobedňajšie aktivity k tématike.
15:30 - 17:00 Deti si vyberajú z množstva vonkajších aktivít, alebo majú krúžky