logoSpeakAndLearn s.r.o.

Agátova 24

90027 Bernolákovo

e-mail:info@speakandlearn.sk

tel: +421 903 846519

Prečo práve SpeakAndLearn

Veríme že každé dieťa má talent na jazyky a investícia do jazykového vzdelávania je najlepším darom, ktorý svojmu dieťaťu môžete dať.

Naša angličtina je určená pre deti vo veku od 3 – 8 rokov.  Deti si osvojujú anglický jazyk hravou formou a našimi metódami ich dokonca učíme čítať po anglicky. V tomto  veku má detský mozog najlepšiu schopnosť osvojiť si rôzne jazyky  prirodzeným spôsobom, tak ako sa dieťa učí materinský jazyk.  S pomocou pútavých obrázkov, piesní a veselých hier sa pomaly, ale neustále rozširuje slovná zásoba. Osvedčenou pomôckou vo výučbe je interaktívny program na PC, vďaka ktorému sa dieťaťu zlepšuje schopnosť vyjadrovať sa v cudzom jazyku plynule a bez slovenského prízvuku.
Kurz má 5 stupňov (5 rokov), jeden stupeň trvá 10 mesiacov a je rozdelený na jesenný a jarný kurz (jeden kurz má 14 lekcií). Po ukončení jedného stupňa ovláda dieťa približne 350 slov a 25 pesničiek či básničiek. Dieťa je tak pripravené pokračovať v ďalšom kurze, v ktorom sa učí rozprávať vo vetách.
Vyučovacia hodina trvá 30 minút - 2 krát do týždňa v škôlkach a 45 minút 1 krát do týždňa na ZŠ kurzoch. V skupinkách 5-10 účastníkov. 

Ste frustrovaní z toho, že:

Vybrali sme také metódy (anglické prostredie), kedy dieťa prirodzene a bez nútenia komunikuje v anglickom jazyku. Sú to metódy, ktoré sa už dvanásť rokov používajú vo svete. My sme tento spôsob aplikovali na vlastné deti. Funguje to!

Každá z vyučovacích hodín je vedená výhradne v anglickom jazyku, keď sa dieťa hravým spôsobom učí nielen chápať ale aj používať jednotlivé slová, slovné spojenia a zamiluje sa do našich jednoduchých anglických piesní. Deti nemajú pocit, že sa učia a neskôr rozprávajú prirodzene – automaticky, bez nútenia.

My koncipujeme učivo tak, aby každá hodina bola venovaná jednej téme a obohatená o iné hravé aktivity, ktoré učivo upevňujú. Spestrujeme hodinu divadielkami, kartičkami učíme deti slová a pomocou našej jedinečnej metódy dokonca i čítať. Aby sme učivo urobili zaujímavejším, využívame flashcards, interaktívne dvd, hry a aktivity, na danú tému.
Na začiatku každej hodiny využívame hravú rozcvičku s piesňou. Po prvom roku kurzu "Angličtina pre deti" dieťa ovláda približne 300 slov a základných slovných spojení, 28 piesní.
Pri výučbe jazyka majú deti kopec zábavy a učia sa bez akéhokoľvek nátlaku.

Myslíte si, že Vaše dieťa nepotrebuje na žiaden kurz chodiť, lebo

Batoľa, ktoré vyrastá v dvojjazyčnom prostredí, oba jazyky chápe a v oboch jazykoch sa rovnako dobre vyjadruje. Cudzí jazyk nemá negatívny vplyv na rozvoj materinského jazyka, práve naopak. Deti sa učia ďalšie jazyky ľahšie v porovnaní so svojimi rovesníkmi, ktorí s angličtinou nedošli do kontaktu takí malí.

Naozaj ste o tom presvedčený? Skúste sa piataka na ZŠ opýtať, nech vám opíše po anglicky hračku, ktorú drží v ruke. Nech Vám  opíše príbeh, ktorý práve dočítalo. Výhodami našej školy je výučba v anglickom prostredí, kde sa dieťa prirodzene naučí cudzí jazyk s native piesňami, a s pestrými formami výučby. Skupina s malým počtom žiakov zaručuje, že sa vášmu dieťaťu bude učiteľ dostatočne venovať.